khối các phường ban ngành

Huy động mọi lực lượng phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Ngày đăng 14/09/2017 | 10:26

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủyvề công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, ngày 12/9/2017, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành công văn yêu cầucác tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ quận đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục.Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại địa phương, đơn vị mình quản lý.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, công tác tuyên truyềnphải được tổ chức sâu rộng bằng hình thức phù hợp đến từng chi bộ, địa bàn dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, qua đó tự giác chấp hành công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, địa bàn dân cư, tổ dân phố; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình không thực hiện hoặc không hợp tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết,...

Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầungành y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch, đảm bảo nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác phòng chống, dịchđược triển khai có hiệu quả; phối hợp với các phường tổ chức tốt việc phun hóa chất diệt muỗi,ưu tiên tập trung phun thuốc tại các địa bàn có ổ dịch và địa bàn trọng điểm dễ phát sinh dịch bệnh; đồng thời chủ động rà soát, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tại các địa bàn, đơn vị hiện nay xuất hiện ít ổ dịch. Tăng cường giao ban với các cơ sở, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát, tổ xung kích diệt bọ gậy, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.Ngành Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết; phổ biến và hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng bệnh, tìm và diệt bọ gậy tại gia đình,...

Ban Thường vụ Quận ủy giao cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, tổ trưởng tổ cấp ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại địa bàn được phân công phụ trách.

 

                                                                                              BTG