khối các phường ban ngành

Ba Đình: Triển khai việc sử dụng dịch vụ hệ thống tin nhắn thương hiệu SMS Brandname
Ngày đăng 14/09/2017 | 17:44

Để đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân trên địa bàn quận, ngày 13/9, UBND quận Ba Đình đã ban hành văn bản số 1673/UBND-VHTT về việc triển khai, sử dụng dịch vụ hệ thống tin nhắn thương hiệu SMS Brandname tới các hộ dân trên địa bàn quận.

Theo đó, hệ thống tin nhắn thương hiệu SMS Brandname là hình thức thông tin qua tin nhắn điện thoại để triển khai, thông tin tới người dân thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của quận và theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Để việc triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông qua việc gửi tin nhắn tới từng người dân đảm bảo hiệu quả, UBND quận Ba Đình yêu cầu UBND 14 phường thực hiện một số nội dung sau:

- Triển khai chủ trương của UBND quận tới đội ngũ cán bộ cơ sở; tuyên truyền tới từng người dân sinh sống trên địa bàn phường về việc gửi tin nhắn có nội dung thông tin, tuyên truyền, vận động của quận để nhân dân tiếp nhận và chấp hành.

- Tổ chức lấy thông tin của người dân đảm bảo 100% hộ gia đình cung cấp ít nhất 01 số điện thoại di động/hộ để phục vụ cho việc gửi tin nhắn.

- Tổng hợp danh sách số điện thoại gửi về UBND quận Ba Đình thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp trước ngày 25/9/2017.

Phòng VHTT