khối các phường ban ngành

Đại hội Công đoàn Trung tâm Dân số-KHHGĐ nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày đăng 21/09/2017 | 18:06

Ngày 15/9, Công đoàn Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận Ba Đình đã tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận đã thực hiện tốt Nghị quyết đề ra: Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên được quan tâm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên; triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua; tham gia tích cực các hoạt động xã hội; hàng năm đều có những đoàn viên đạt thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn đã giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp đảng cho 9 đoàn viên ưu tú.

Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

-Phấn đấu hàng năm có đoàn viên xuất sắc; cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt lao động tiên tiến.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ đoàn viên công đoàn, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức lao động…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, với số phiếu bầu cao, đồng chí Nguyễn Thanh Hiếu - Phó giám đốc Trung tâm Dân số- KHHGĐ được bầu giữ chức Chủ tịch công đoàn.

Trung tâm Dân số-KHHGĐ