khối các phường ban ngành

Ba Đình: Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017
Ngày đăng 25/09/2017 | 16:12

Nhằm khuyến khích cán bộ, công chức và nhân dân tìm hiểu và nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật cơ bản, qua đó bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp luật, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, Bộ Tư pháp phát động tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017.

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 do Bộ Tư pháp phát động, ngày 20/9/2017, UBND quận Ba Đình ban hành văn bản số 1724/UBND-TP về việc phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017. Theo đó, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, UBND 14 phường tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng là người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, diễn ra từ ngày 09/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017 dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Nội dung thi bao gồm 4 chủ đề: Tìm hiểu các kiến thức pháp luật cơ bản về Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; pháp luật về đất đai; Công ước Luật Biển (UNCLOS)1982.

Để tham dự cuộc thi, người dự thi truy cập trực tiếp qua địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Phòng VHTT