khối các phường ban ngành

Đặt hoa tại Tượng đài V.I. Lênin nhân kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga
Ngày đăng 06/11/2017 | 14:45

Ngày 05/11/2017, tại tượng đài V.I.LêNin, đoàn đại biểu Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Ba Đình do đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy dẫn đầu tổ chức lễ đặt hoa nhân kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017). Đây là hoạt động thường niên của quận Ba Đình để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới V.I.Lênin.

Cách mạng tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại; xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội; giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời kỳ mới - thời đại quá độ từ tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sử. Với lý tưởng và mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

          BTG