khối các phường ban ngành

Công an quận Ba Đình triển khai kế hoạch đánh giá tình hình an ninh trật tự
Ngày đăng 09/11/2017 | 14:03

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Công an quận Ba Đình đã triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm điểm đánh giá tình hình an ninh trật tự và góp ý về trách nhiệm của cảnh sát khu vực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn phụ trách.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức đợt đánh giá tình hình an ninh trật tự từ ngày 03/11/2017 đến ngày 25/11/2017. Để đảm bảo công tác đánh giá tình hình an ninh trật tự được chính xác, 100% cảnh sát khu vực sẽ phải báo cáo đánh giá thực trạng tình hình an ninh trật tự trong địa bàn được quản lý như: Tình hình địa bàn, dân cư; hoạt động của các đối tượng; vụ việc phạm pháp hình sự, tình hình chấp hành chính sách pháp luật và an ninh trật tự của nhân dân trong khu vực; đề xuất các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự. Các cuộc họp đánh giá sẽ được tổ chức tại địa bàn dân cư với sự tham gia của cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, đại diện các tổ chức đoàn thể, các hộ gia đình, cơ quan đơn vị.

Các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc việc tổ chức họp đánh giá tình hình an ninh trật tự năm 2017 sẽ được Công an quận khen thưởng.

Phòng VHTT