khối các phường ban ngành

Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức kết nạp đảng viên
Ngày đăng 09/11/2017 | 14:21

Ngày 07/11, Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức kết nạp đảng viên đối với quần chúng Vũ Quang Danh - Cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin.

Tại lễ kết nạp đồng chí Nghiêm Đức Hùng - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đã trao quyết định kết nạp Đảng của Quận ủy Ba Đình cho đồng chí Vũ Quang Danh; đồng thời, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sớm trở thành đảng viên chính thức.

Tính đến nay, Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin đã có 08/08 đồng chí là đảng viên, đạt tỷ lệ 100% đảng viên trong Chi bộ.

Phòng VHTT