khối các phường ban ngành

Quận ủy - HĐND - UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân
Ngày đăng 15/11/2017 | 18:45

Ngày 15/11, Quận ủy - HĐND - UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm 2017.

Tại Hội nghị, đã có 12 đại biểu nêu ý kiến và kiến nghị tập trung vào: công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - văn hóa – xã hội; công tác quản lýtrật tự đô thị; việc triển khai thực hiện 4 tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị; việc thực hiện kỷ cương hành chính, ý thức, tinh thần, thái độ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và một số ý kiến khác.

Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, đồng chí Bí thư Quận ủy và đồng chí Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất tại hội nghị. Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của quận đều được trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại hội nghị. Đối với các vấn đề cần có thời gian để kiểm tra, xác minh, làm rõ được giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu và giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: Việc trực tiếp lắng nghe, đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn là cơ hội để lãnh đạo quận tiếp thu những ý kiến phản ánh, kiến nghị thẳng thắn, giàu thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đây cũng là điều kiện để lãnh đạo quận trực tiếp trao đổi thông tin, chia sẻ quan điểm nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã khẳng định, đây là lần đầu tiên quận Ba Đình tổ chức hội nghị đối thoại theo tinh thần Quyết định 2200-TU/QĐ ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội. Sau hội nghị này, quận sẽ rút kinh nghiệm để hội nghị lần tới có nhiều đổi mới, cải tiến, nâng cao hơn, thiết thực hơn. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của người dân để cùng xây dựng Đảng bộ, chính quyền quận ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng quận Ba Đình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Việc tổ chức đối thoại còn là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm thực hiện tốt Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Kim Oanh - Văn phòng Quận ủy