khối các phường ban ngành

Ba Đình: Triển khai hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
Ngày đăng 21/11/2017 | 16:44

Ngày 21/11, UBND quận Ba Đình tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và triển khai Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Theo đó, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật có các nhiệm vụ: Thẩm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tham mưu trình Chủ tịch UBND quận xen xét, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải pháp xây dựng đối với phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tham mưu Chủ tịch UBND quận đánh giá, báo cáo kết quả công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải pháp đối với phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật đã quán triệt các nội dung, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng. Đồng thời, đề nghị cơ quan thường trực Hội đồng và các thành viên nâng cao trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả Quyết định 2961/QĐ-HĐ và Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật. Trước mắt, các thành viên Hội đồng sẽ nghiên cứu kỹ các tiêu chí tiếp cận pháp luật gồm 05 tiêu chí thành phần và 25 chỉ tiêu với tổng số 100 điểm. Tiêu chí 1: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (15 điểm); Tiêu chí 2; Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (30 điểm); Tiêu chí 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật (25 điểm); Tiêu chí 4: Hòa giải ở cơ sở (10 điểm); Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ ở cơ sở (20 điểm).

Bên cạnh đó, cấp xã, phường được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi có đủ các điều kiện sau: Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa; tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I, từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II và 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại III; kết quả đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên; trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

Theo kế hoạch, đầu tháng 1 năm 2018, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận Ba Đình sẽ đánh giá và chấm điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật của 14 phường năm 2017; đây sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá phong trào thi đua 14 phường trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Phòng Văn hóa và Thông tin