khối các phường ban ngành

Ba Đình: Kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
Ngày đăng 09/12/2017 | 16:28

Ngày 09/12, UBND quận tổ chức hội nghị triển khai các văn bản, quy định của nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó tập trung triển khai Thông tư số 47/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 về hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - UVTV - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo các đơn vị: Công an quận, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Tư pháp; lãnh đạo UBND và Công an 14 phường thuộc quận.

Hiện nay, trên địa bàn quận có 26 cơ sở kinh doanh ngành nghề karaoke, vũ trường, Câu lạc bộ; trong đó có 06 cơ sở đảm bảo các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Thông tư 47/2015/TT-BCA bao gồm: Cơ sở số 218 Đội Cấn, số 9/67 Văn Cao, số 168 Ngọc Khánh, số 42 M Yên Phụ, khách sạn Hà Nội, khách sạn Fortune. Đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo UBND các phường, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 2 tổ chức kiểm tra và đình chỉ hoạt động của 20 cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện Thông tư 47; yêu cầu các cơ sở cam kết kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; kết hợp tuyên truyền, vận động các cơ sở chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến đánh giá thực trạng của các cơ sở kinh doanh karaoke, CLB, vũ trường; sự vào cuộc của các đơn vị liên quan, của chính quyền, công an các cấp trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, thống nhất việc kiên quyết đình chỉ có hiệu lực đối với các cơ sở kinh doanh không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đã giao nhiệm vụ cho UBND các phường, các đơn vị tăng cường công tác quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy, Thông tư 47/2015/TT-BCA tới người dân. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho UBND, Công an 14 phường kiên quyết đình chỉ có hiệu lực đối với các cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện về PCCC. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, do đó yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở nói chung và cơ sở kinh doanh có điều kiện nói riêng; hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở kinh doanh khắc phục công tác phòng cháy và chữa cháy, thực hiện có hiệu quả Thông tư 47/2015/TT-BCA của Bộ Công an.

Phòng Văn hóa và Thông tin