khối các phường ban ngành

Quận Ba Đình phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 26/12/2017 | 14:17

HNP - Năm 2017, UBND quận Ba Đình đã triển khai nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đều đạt và vượt kế hoạch được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của quận.

Năm 2017, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung ước thực hiện so với cùng kỳ tăng 11,7%. Trong đó ngành dịch vụ tăng 13,4%; ngành công nghiệp đạt 17.402 tỷ đồng, tăng 8,1%. Thu ngân sách trên địa bàn quận ước thực hiện hơn 6.392 tỷ/6.191 tỷ, đạt 103,3% dự toán. Ước chi ngân sách  đạt hơn 1.213 tỷ/1.220,371 tỷ, đạt 99,5% dự toán. Quận tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường. Chủ động theo sát, nắm tình hình giá cả, thị trường các mặt hàng thiết yếu, kịp thời phát hiện có các giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh, gây bất ổn thị trường. Đã kiểm tra, xử lý 602 vụ với tổng tiền phạt hành chính, hàng hóa, truy thu thuế 16,08 tỷ đồng. 

Công tác văn hóa, thể thao, du lịch được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Quận đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" trong năm đạt 93,72/85% (đạt 110% kế hoạch giao), tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" đạt 84,72,/78,9% (đạt 107% kế hoạch giao); đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 82/82% (đạt 100% kế hoạch giao). Quận đã tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, in, xuất bản phẩm biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đạt 100%, phối hợp kiểm tra, xử phạt 07 cơ sở với số tiền là 219,9 triệu đồng. Năm qua, quận đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đến gia đình chính sách, đáng chú ý, quận đã hỗ trợ xây mới, cải tạo sửa chữa 46 căn nhà ở với số tiền 1,3 tỷ đồng. Xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa đã vận động được 2,3 tỷ đồng vượt 476% kế hoạch. Tính đến ngày 10/11/2017, quận đã giới thiệu việc làm cho 5.695/5.600 người, bằng 101,7% kế hoạch năm. Đây cũng là năm quận đã làm tốt công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hành nghề y dược, vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh tạo chuyển biến tích cực, kỷ cương hành chính được nâng cao.

Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, công tác quản lý đô thị và 197 được quận triển khai quyết liệt, bộ mặt nhiều tuyến phố từng bước có những chuyển biến tích cực, khang trang, sạch đẹp. Năm qua, quận đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ xe trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc giải tỏa các tụ điểm kinh doanh, chợ cóc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, không đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an toàn thực phẩm. Trong 24 điểm chợ cóc phải giải tỏa; đã giải tỏa xong và duy trì tái lấn chiếm 13 điểm, đang tiếp tục xử lý các điểm còn lại. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng "siêu mỏng, siêu méo" còn tồn đọng, không để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng. Đến hết tháng 11/2017, tổng số công trình xây dựng là 540 công trình, công trình vi phạm trật tự xây dựng là 08 công trình, đã xử lý xong 05/08 trường hợp, xử phạt 05 trường hợp với số tiền 200 triệu đồng. Tỷ lệ công trình có phép đạt 99,4%. 

Phát huy kết quả đạt được, trọng tâm năm 2018, quận Ba Đình sẽ tăng cường rà soát các nguồn thu, đôn đốc thu, đặc biệt đẩy mạnh việc xử lý, thu hồi nợ đọng các sắc thuế, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ thành phố giao, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, ANQP, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước. Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, buôn lậu. Trong đó, tập trung tháo gỡ những quy định còn bất cập, tạo môi trường thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp phát triển kinh tế. Chỉ đạo tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái... gian lận thương mại. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ văn hóa, in xuất bản phẩm, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp trợ giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý giáo dục. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước nhằm xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện giao thông, hoạt động quảng cáo rao vặt.

Thu Uyên