khối các phường ban ngành

Ba Đình tổng kết công tác tư pháp năm 2017
Ngày đăng 27/12/2017 | 11:33

Sáng 26/12, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, công tác tư pháp quận Ba Đình có nhiều đổi mới sáng tạo và chuyển biến tích cực, trong đó, công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát TTHC đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao. Theo đó, quận đã tiến hành rà soát TTHC các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp quận, qua rà soát đề xuất, đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài giảm thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn 13 ngày; thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở dịch vụ ăn uống từ 7 ngày giảm xuống còn 5 ngày…

Cùng với đó, công tác hòa giải luôn đạt kết quả cao, tỷ lệ hòa giải thành năm sau luôn cao hơn năm trước, đạt từ 82% đến 92%, không để xảy ra vụ việc phải xử lý hình sự, vụ việc mâu thuẫn phát sinh thành điểm nóng ở địa phương. Năm 2017, có 183 vụ phát sinh, hòa giải thành 169 vụ, đạt tỷ lệ 92%; 8 vụ đang tiến hành hòa giải. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt nhiều chuyển biến tích cực, lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân, tiếp tục đẩy mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật. 
Năm 2018, quận Ba Đình tiếp tục thực hiện tuyên truyền kịp thời các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung. Tuyên truyền và phát động cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị rà soát làm tốt công tác kiểm soát TTHC đảm bảo niêm yết công khai và thực hiện đúng TTHC các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và phường. Thực hiện các nhiệm vụ chứng thực, hộ tịch phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, khắc phục tồn tại để thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ hành chính liên thông góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, chính phủ điện tử.

Phòng Tư  pháp