khối các phường ban ngành

Hội nghị quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm”
Ngày đăng 30/12/2017 | 11:02

Sáng 28/12, tại Hội trường trụ sở Quận ủy- HĐND- UBND quận, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm” từ điểm cầu của Thành Ủy Hà Nội.

Dự hội nghị, tại điểm cầu của Quận có các đồng chí Thường trực Quận ủy-HĐND-UBND- lãnh đạo UBND quận, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Uỷ viên UBKT Quận ủy, các đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận và đảng viên Đảng bộ cơ quan Dân – Đảng, Đảng bộ cơ quan UBND quận. Tại các điểm cầu của 14 phường có hơn 700 đồng chí cấp ủy đảng cơ sở, các đồng chí bí thư chi bộ…cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Thành phố. Quy định số 102-QĐ/TW của Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm là văn bản quan trọng và cần thiết, làm căn cứ để tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên có sai phạm, đồng thời cũng là căn cứ để mỗi cán bộ đảng viên tự soi chiếu, chủ động, tự giác chấp hành, góp phần phòng ngừa sai phạm.  Đồng chí đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu những điểm mới được nêu tại Quy định số 102-QĐ/TW. Ngoài việc học tập nghiên cứu kỹ các quy định về xử lý đảng viên vi phạm, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai nghiên cứu Quy định, coi trọng việc thảo luận đối thoại để hiểu rõ, hiểu kỹ về quy định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện xử lý đảng viên có dấu hiệu vi phạm… Qua đó tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Tiến sĩ Trần Quang Cảnh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quán triệt, triển khai Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm. Đây là quy định thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã nhấn mạnh những nội dung mới của Quy định số 102-QĐ/TW và liên hệ gắn với thực tiễn để các đại biểu quán triệt và triển khai thực hiện tốt tại cơ sở…

BTG