khối các phường ban ngành

Kỳ họp thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV thành công tốt đẹp
Ngày đăng 30/12/2017 | 11:09

Sáng ngày 29/12, tại trụ sở Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXV) tổ chức kỳ họp lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; thảo luận đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy chủ trì kỳ họp.

Năm 2017, là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, mặc dù khối lượng công việc lớn, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức; đội ngũ cán bộ chủ chốt quận có sự thay đổi, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND và các sở, ban, ngành thành phố cùng sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập thể cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị quận đã đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, qua đó xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, chuyên đề, kế hoạch để thực hiện phù hợp với đặc thù của quận.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển điều động và thực hiện các chính sách cán bộ được thực hiện đồng bộ, theo đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (nhiệm kỳ 2017-2020). Công tác kiểm tra giám sát được đẩy mạnh, tập trung giám sát chuyên đề và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác dân vận, tôn giáo và công tác văn phòng cấp ủy được tăng cường, đi vào nền nếp.

MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ quận tới cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Lãnh đạo thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp quận và cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong năm 2017, kinh tế - xã hội quận ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp quận Ba Đình năm 2017.  Rà soát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, phức tạp nhạy cảm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. An sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ được tổ chức thiết thực. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017. Công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch, bệnh được quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt không để bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. “Năm kỷ cương hành chính” được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh tạo chuyển biến tích cực, kỷ cương hành chính được nâng cao. Công tác GPMB, ĐTXD, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên - môi trường được chú trọng; triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án xây dựng 4 tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị. Các TCCS Đảng trực thuộc chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, năm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá 12 của Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”,... Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ thực hiện công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018.

 

BTG