khối các phường ban ngành

Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
Ngày đăng 11/01/2018 | 17:05

Ngày 11/01, tại trụ sở cơ quan Quận ủy, Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, biểu dương khen thưởng các chi bộ trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng chủ trì hội nghị.

Năm 2017, Đảng ủy cơ quan Dân- Đảng đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc lãnh đạo các cơ quan thuộc khối Dân - Đảng tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - văn hoá, xã hội và ANQP. Đặc biệt, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức sơ kết, tổng kết, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình toàn khóa, chương trình hành động triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, thành phố; công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết; tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2017; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, phức tạp nhạy cảm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo các Đảng bộ cơ sở lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2017 – 2020); lãnh đạo thành công Đại hội hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp quận và cơ sở (nhiệm kỳ 2017- 2022), thực hiện tốt "Năm kỷ cương hành chính”,...

Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết; học tập, quán triệt, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và quận, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 thứ 5 và thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”, Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo”, Quyết định số 2200-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội”,...

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2018 Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và phong cách làm việc chuyên nghiệp, tiên phong, gương mẫu, chủ động tích cực tham mưu và thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Quận ủy -HĐND-UBND quận, góp phần xây dựng quận Ba Đình văn minh, hiện đại.

Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng đã biểu dương, khen thưởng 07 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 02 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

                                                                                                         BTG