khối các phường ban ngành

Ba Đình phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững vị trí đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua
Ngày đăng 21/02/2018 | 16:31

HNP - Năm 2017, quận Ba Đình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và giữ vững là đơn vị trong tốp dẫn đầu trong phong trào thi đua của Thành phố. Trong không khí mừng Xuân mới Mậu Tuất và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, phóng viên Cổng giao tiếp Điện tử Thành phố Hà Nội đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba

Đình. P/V: Thưa đồng chí, năm 2017, Đảng bộ quận Ba Đình là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của thành phố. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về các thành tích, kết quả nổi bật nêu trên?

Đ/C Hoàng Minh Dũng Tiến: Năm 2017 mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ chủ chốt quận có nhiều thay đổi, kiện toàn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và sự chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố, cùng với sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Thành phố, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Quận ủy - HĐND - UBND quận đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành 26 chỉ tiêu do Thành phố giao, đóng góp vào thành tích chung của Thủ đô. 
Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát thực hiện đảm bảo đúng quy định. Trong đó, tập trung giám sát theo chuyên đề, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT Quận ủy và UBKT cơ sở thực hiện 27 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; kiểm tra 11 tổ chức đảng và 13 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện 34 cuộc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới; 51 tổ chức Đảng về công tác tài chính Đảng. 
Cùng với đó, về phát triển kinh tế, duy trì ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch giao. Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung ngoài nhà nước quận quản lý so với năm trước tăng 11,7%. Nhiệm vụ thu ngân sách được quận quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là đẩy mạnh quản lý các nguồn thu, rà soát thu nợ đọng được đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc thu đúng, thu đủ và thu kịp thời. Tổng thu ngân sách 6195,6 tỷ đồng, đạt 100,1 % dự toán giao. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện tốt, không để bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Năm 2017, vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" vượt 476% kế hoạch. Giới thiệu việc làm đạt 101,7% kế hoạch. Chỉ tiêu giảm hộ nghèo đạt 128% kế hoạch năm.
Xác định công tác cải cách hành chính là một trong hai khâu đột phá, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND Thành phố về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, quận đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/QU, Chương trình số 10-CTr/QU ngày 21/6/2016 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhiệm kỳ 2015-2020”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp. Qua đó, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”. Kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức chấp hành chỉ đạo của các đơn vị trực thuộc quận được thực hiện tốt theo Quy chế làm việc; không để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả triển khai thực hiện đã được các đoàn kiểm tra, công vụ của Thành phố ghi nhận và đánh giá cao. 
Công tác GPMB, ĐTXD, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên - môi trường có chuyển biến tích cực. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án xây dựng 4 tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đạt tỷ lệ 131 % kế hoạch.
Trong năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. UBND Thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 02 đơn vị; Bằng khen tập thể lao động xuất sắc cho 11 tập thể và bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 01 tập thể và 14 cá nhân,...
P/V: Những kết quả nêu trên là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận cùng với Thủ đô bước vào năm 2018 với chủ đề là "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Xin đồng chí cho biết các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện để quận có thể hoàn thành thắng lợi 29 chỉ tiêu phát triển KT-XH và 8 mục tiêu phấn đấu trong năm 2018?
Đ/C Hoàng Minh Dũng Tiến: Năm 2018, năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá 12 của Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Cũng là năm Chính phủ đề ra thông điệp 10 chữ, với quyết tâm hành động rất cao “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả”; Thành phố xác định chủ đề công tác "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và quận đề ra phương châm công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.
Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của Thành phố Hà Nội, Quận ủy đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/QU ngày 19/01/2018 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là 29 chỉ tiêu kế hoạch rất cụ thể và 08 mục tiêu phấn đấu của quận năm 2018. Làm tốt công tác điều hành, quản lý thu chi ngân sách, đảm bảo đúng luật, công khai, minh bạch; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018. Tạo môi trường thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, công tác tài nguyên-môi trường. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của Thành phố trên địa bàn. Duy trì bền vững 04 tuyến phố trật tự văn minh đô thị đảm bảo tiêu chí “gọn gàng - sạch sẽ” để nhân rộng trên địa bàn; phấn đấu xây dựng quận trở thành địa phương đi đầu về trật tự văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản; quan tâm đến các dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống dân sinh, các dự án trọng điểm của quận, Thành phố,... Rà soát các điểm đất nhỏ lẻ, xen kẹt phù hợp với quy hoạch để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của quận về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy định về quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Thành phố. Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của cơ quan, đơn vị đảm bảo nguyên tắc “Một đầu mối, một việc xuyên suốt”; xác định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết hồ sơ hành chính, quy trình nội bộ và phân công nhiệm vụ trong đơn vị đảm bảo khoa học, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phương châm “Kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Xây dựng và thực hiện các văn bản cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và quận, đặc biệt là 05 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá, 06 chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV gắn với 08 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; chú trọng công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.
P/V: Tết Nguyên đán đang đến gần, xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị Tết trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn?
Đ/C Hoàng Minh Dũng Tiến: Nhiều năm qua, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể của quận luôn nỗ lực chăm lo các gia đình chính sách, người có công và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. 
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư “Về việc tổ chức Tết năm 2018”, Quận ủy đã có Công văn số 587-CV/QU ngày 11/01/2018, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của quận thực hiện nghiêm túc các quy định của Chỉ thị. Tổ chức các hoạt động và chăm lo tết cho người có công với cách mạng, người cao tuổi và người hưởng bảo trợ xã hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; không để một người nào, hộ nào trên địa bàn quận không có Tết. Việc cấp tiền, quà Tết cho các đối tượng phải đảm bảo nhanh, gọn, kịp thời, đúng và đủ theo quyết định của UBND Thành phố.
Với truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, Đảng bộ quận đã huy động mọi nguồn lực từ các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, từ các nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái,… cùng chung tay, góp sức, hỗ trợ và tổ chức tặng quà bằng nguồn ngân sách quận mức 500.000 đồng/suất đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học; Thương binh, bệnh binh nặng mất sức lao động từ 81% trở lên; Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học; người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; Tặng quà bằng nguồn ngân sách quận mức 200.000 đồng/suất đối với người hưởng bảo trợ xã hội người già cô đơn, tâm thần, tàn tật là công dân của quận đang ở trung tâm nuôi dưỡng; Trợ cấp 100 hội viên Hội người Khuyết tật của quận có hoàn cảnh khó khăn mức 500.000 đồng/người; Trợ cấp 70 hội viên Hội Người mù quận có hoàn cảnh khó khăn mức 500.000 đồng/suất. Tặng quà từ quỹ "Vì người nghèo" của quận cho 435 hộ nghèo với mức 200.000 đồng/suất.
 
Quận thành lập 8 đoàn đại biểu lãnh đạo quận do các đồng chí Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận làm trưởng đoàn đi thăm, tặng quà 37 gia đình gia đình chính sách - xã hội, hộ nghèo tiêu biểu trên địa bàn quận, Hội người mù và các Trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố: Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội, Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội, Làng trẻ SOS, Làng trẻ BIRLA. Tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Mai Dịch, Nghĩa trang Liệt sỹ Hà Nội. Chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các phường tổ chức nhiều đoàn trực tiếp đi thăm hỏi, chúc tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh nặng,…Các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 
Những hoạt động đó không chỉ là tình cảm mà còn thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể của quận trong việc quan tâm và chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà ý nghĩa thắm đượm tình cảm của chính quyền và nhân dân quận, góp phần động viên, khích lệ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, qua đó cũng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của quận phát triển.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Uyên (thực hiện)