khối các phường ban ngành

Ba Đình: Sơ kết hoạt động của Cổng Thông tin điện tử quận Ba Đình quý I năm 2018
Ngày đăng 14/04/2018 | 13:08

Ngày 04/4, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của Cổng Thông tin điện tử quận quý I năm 2018.

Theo đó, trong quý I năm 2018, Cổng Thông tin điện tử quận đã đăng tải gần 200 tin bài, trong đó tập trung tuyên truyền về sự chỉ đạo điều hành của Quận ủy – HĐND - UBND quận và hoạt động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND 14 phường... Đặc biệt, Cổng Thông tin điện tử quận đã tập trrung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước như: Mừng Đảng - mừng Xuân; Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930- 03/02/2018).

Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền việc thực “Năm Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”; các hoạt động kinh tế- văn hóa- xã hội- an ninh quốc phòng; thực hiện dịch vụ công mức độ 3; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; văn minh đô thị; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt…Ngoài ra, Cổng Thông tin điện còn đăng tải đầy đủ các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo điều hành của Quận ủy – HĐND - UBND quận; cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính, quy trình ISO giải quyết thủ tục TTHC trên các lĩnh vực, từ đó góp phần tạo điều kiện cho tổ chức, công dân tra cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính theo quy định.

Đánh giá về kết quả hoạt động trong quý I năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung đã ghi nhận những kết quả đạt được của cơ quan Thường trực, các phòng, ban, ngành, UBND 14 phường trong việc đăng tải tin bài, tuyên truyền trên Cổng TTĐT quận. Đồng chí nhấn mạnh: Cổng Thông tin điện tử đã cơ bản đáp ứng được công tác thông tin, tuyên truyền; điều hành tác nghiệp; các tin tức, hoạt động sự kiện của Quận ủy- HĐND- UBND-UBMTTQ quận được đăng tải kịp thời; chất lượng tin ảnh ngày được nâng cao. Đồng thời, đề nghị mở rộng chuyên trang, chuyên mục; thực hiện chức năng tương tác giữa chính quyền và người dân; nâng cao trách nhiệm của lực lượng cộng tác viên; đặc biệt phấn đấu thành lập Cổng Thông tin điện tử 14 phường trong quý 2 năm 2018.

Phòng Văn hóa và Thông tin