khối các phường ban ngành

Quận Ba Đình: Triển khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, công dân
Ngày đăng 17/04/2018 | 09:11

Nhằm tăng cường kỷ cương, hiệu lực chỉ đạo, điều hành và kịp thời tiếp nhận, giải quyết các nội dung phản ánh của tổ chức, công dân, quận Ba Đình đã công bố số điện thoại đường dây nóng: (024)3.7625.066 hoặc 0123.7625079 và địa chỉ Email: duongdaynong_badinh@hanoi.gov.vn tại thông báo số 184/TB-UBND ngày 10/11/2017. Thông qua đường dây nóng và hòm thư điện tử của quận công dân và tổ chức có thể phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quản lý đô thị, trật tự xây dựng…và những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn quận.

Để việc triển khai có hiệu quả, UBND quận đã giao UBND 14 phường tổ chức thông tin, tuyên truyền tới hệ thống chính trị tại cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về việc triển khai đường dây nóng, hòm thư điện tử của quận bằng nhiều hình thức như: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, trạm tin của phường, bảng tin của tổ dân phố, tại các nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng cũng như thông qua các hội nghị của tổ dân phố; giao các phòng, ban ngành thuộc quận thực hiện tốt việc tham mưu trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được phân công nói chung và giải quyết những vấn đề tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị nói riêng.

Phòng VHTT