khối các phường ban ngành

Đổi thay trên các tuyến phố Văn minh đô thị
Ngày đăng 23/05/2018 | 16:57

Sau hơn 7 tháng thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 13/10/2017 của UBND quận về việc xây dựng, duy trì bền vững 04 tuyến phố theo tiêu chí “Văn minh đô thị”: (1) Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, (2) Nguyễn Thái Học - Kim Mã, (3) Giảng Võ - Láng Hạ, (4) Đội Cấn, có thể thấy những đổi thay rõ rệt, bước đầu đáp ứng với các yêu cầu 04 “không”, cụ thể: Không mái che, mái vẩy, quảng cáo rao vặt; Không lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lòng đường sai quy định; Không để xe, dừng đỗ xe sai quy định; Không có rác thải.

Trước đó, để thực hiện thành công việc xây dựng 04 tuyến phố “Văn minh - Đô thị”, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể và UBND 14 phường xây dựng và triển khai kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết; đề ra các biện pháp, giải pháp đồng bộ giúp người dân hiểu và tích cực tham gia ủng hộ chủ trương, kế hoạch của UBND quận. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, ký cam kết, kết hợp với kiểm tra, xử lý ý thức của người dân đã được nâng cao; Diện mạo các tuyến phố đã có những chuyển biến rõ rệt, tình trạng mái che, mái vẩy, ô dù, quảng cáo rao vặt lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã giảm; hiện tượng lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lòng đường sai quy định đã có sự thay đổi; việc để xe, dừng đỗ xe sai quy định đã được quản lý chặt chẽ hơn, tình trạng vi phạm đã giảm; rác thải sinh hoạt được đảm bảo thời gian thu gom, một số điểm chân rác đã được xóa bỏ…

 

Bên cạnh đó, các phong trào tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, trồng cây xanh, treo giỏ hoa đã được nhân dân tích cực tham gia tạo cảnh quan đô thị sáng - xanh- sạch đẹp. Đặc biệt, thực hiện xã hội hóa, 12 chậu cây cảnh đã được đặt tại dải phân cách giữa 2 làn đường tuyến phố Kim Mã tạo không gian xanh và một nét riêng cho tuyến phố.

Trong thời gian tới, nhằm xây dựng, duy trì bền vững 04 tuyến phố theo tiêu chí “Văn minh đô thị”, UBND quận Ba Đình đã đưa ra các giải pháp cụ thể, đó là: Nghiên cứu, xây dựng những mô hình phù hợp đối với từng đoạn phố, từng phường trong việc xây dựng tuyến phố “văn minh đô thị”; Vận động công tác xã hội hóa đối với việc duy trì trật tự đô thị trên 4 tuyến phố bằng nhiều hình thức, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm, chung tay xây dựng quận Ba Đình sáng – xanh – sạch – đẹp; Tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất và đánh giá định kỳ 6 tháng, 1 năm việc thực hiện Kế hoạch 209/KH-UBND quận; Làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng mô hình, tấm gương điển hình, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện duy trì “Văn minh đô thị” trên 4 tuyến phố.

VHTT- QLĐT