khối các phường ban ngành

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô
Ngày đăng 14/06/2018 | 17:19

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12, ngày 29/5/2008 của Quốc hội (khóa XII) về việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, Thủ đô Hà Nội đã đạt được những thành tựu quan trọng, có những chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng, đạt trung bình 7,41%/ năm, duy trì là một trong 2 đầu tầu kinh tế của cả nước. An sinh xã hội được đảm bảo. Cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư chuẩn hóa. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: giáo dục, y tế, quản lý đô thị, dịch vụ hành chính công được đẩy mạnh. Xây dựng và quản lý đô thị, vệ sinh môi trường được thực hiện với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Nhiều khu đô thị mới khang trang đã và đang hình thành. Hạ tầng nông thôn được chú trọng đầu tư. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường mở rộng,…

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 15/3/2018 của Thành ủy Hà Nội, ngày 11/4/2018 Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội từ quận đến cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn quận.

Các hoạt động tuyên truyền nhằm khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài về chủ trương mở rộng địa giới hành chính nhằm khai thác và phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh để xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền quận đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quận trong tình hình mới.

Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền những thành tựu nổi bật đạt được sau 10 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, xây dựng- quản lý đô thị, củng cố quốc phòng- an ninh, mở rộng hợp tác, hội nhập, phát triển, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp,… góp phần nâng cao vị thế, uy tín, tiềm lực, tiếp tục đẩy mạnh CNH- HĐH Thủ đô, đồng thời, tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thủ đô với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước, quận,…

Theo đó, quận sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên trang, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử quận, Đặc san Ba Đình. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến phố chính, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các điểm công cộng, nơi tập trung đông dân cư,… Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống chính trị: sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, tổ dân phố. Thông qua mạng lưới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội nhằm thông tin sâu rộng các kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang quận.

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, thông tin triển lãm giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, quy hoạch - quản lý đô thị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hội nhập, phát triển,… của Thủ đô và quận. Tổ chức hội nghị, tọa đàm chuyên đề về những thành tựu nổi bật đạt được của Thủ đô sau 10 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính và đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Quốc hội. Phát động đợt thi đua cao điểm trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang quận chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc’ và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội.

Cao điểm đợt tuyên truyền sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 năm 2018.

Trịnh Huyền - BTG