khối các phường ban ngành

Tổ chức 09 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018
Ngày đăng 09/07/2018 | 15:10

Ngày 06-7, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 107-KH/QU về “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc quận”.

 

Nội dung học tập bồi dưỡng gồm các vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tình hình quốc tế, trong nước và Thủ đônổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên”. Tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị; kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018 của quận; Định hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức 09 lớp học cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc quận (dự kiến từ ngày 07/8 đến ngày 11/8/2018). Báo cáo viên là các đồng chí báo cáo viên Thành phố, Thường trực Quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy. Ban Thường vụ Quận ủy thành lập Ban tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy làm trưởng ban. Ban tổ chức lớp học có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Căn cứ Kế hoạch, cấp ủy các trường THPT, Trung cấp Kinh tế Hà Nội, Trung cấp Xây dựng Hà Nội tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho cán bộ, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên theo những nội dung trên.

Thông qua việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường THCS, Tiểu học, Mầm non thuộc quận và học sinh, sinh viên các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn quận, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

BTG