khối các phường ban ngành

Hội nghị phổ biến Bộ Luật hình sự năm 2015, 2017
Ngày đăng 21/07/2018 | 10:51

Ngày 20-7, Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp phổ biến Bộ Luật hình sự 2015, 2017 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018. Tham dự tập huấn có hơn 300 đồng chí là đại diện các phòng ban, lãnh đạo UBND, cán bộ Tư pháp và hòa giải viên thuộc 14 phường.

Tại buổi tập huấn, Tiến sỹ Đàm Bích Hiên - Phó trưởng bộ môn Nhà nước pháp luật Học viện Hành chính Quốc gia đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự và Luật Hòa giải ở cơ sở; các văn bản hướng dẫn thi hành.  Đồng thời,  nêu những câu hỏi, tình huống thường gặp trong đời sống để các học viên trao đổi thảo luận.

Với tinh thần nghiêm túc, các học viên đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến và được  báo cáo viên giải đáp tình huống theo quy định của pháp luật và những chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Thông qua tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cập nhật kịp thời những văn bản pháp luật mới ban hành, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Phòng Tư pháp