khối các phường ban ngành

Hội nghị bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận về Sở Y tế thành phố Hà Nội
Ngày đăng 31/07/2018 | 16:56

Thực hiện Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện thuộc UBND cấp huyện và Trung tâm Y tế cấp huyện thuộc Sở Y tế, ngày 31/7/2018, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Ba Đình về Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Viết Bình- Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận; đ/c Nguyễn Quang Trung- UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc quận và tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế quận và Dân số - KHHGĐ quận.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND quận Đỗ Viết Bình đã ghi nhận và cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong nhiều năm qua đã tích cực tham mưu Quận ủy, UBND quận về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận. Đồng thời, mong muốn cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận sau khi sáp nhập sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Y tế quận thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; trong đó duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình.

Trước đó, UBND quận Ba Đình đã ban hành văn bản số 1617/UBND-TC-KH ngày 23/7/2018 về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài sản, tài chính và trụ sở làm việc trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế; theo đó, các nội dung bàn giao từ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính được thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc và luật định.

Phòng Nội vụ