khối các phường ban ngành

Kỳ họp lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV
Ngày đăng 05/10/2018 | 12:47

Sáng ngày 04/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV tổ chức kỳ họp lần thứ mười bốn để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2018.

Trong 9 tháng qua, với sự nỗ lực, phấn đấu quyết liệt và quyết tâm cao, thực hiện nghiêm “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và phương châm công tác của quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ quận tới cơ sở đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó nhiều lĩnh vực đã đạt được kết quả nổi bật.

 

 Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; duy trì sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, triển khai hiệu quả mô hình Đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận và công tác tổ chức các hội nghị bằng hình thức trực tuyến. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm; tăng cường công tác phát triển đảng viên, đã kết nạp mới 122 đảng viên; tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.573 đảng viên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển điều động và thực hiện các chính sách cán bộ được thực hiện đồng bộ, theo đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh; tập trung giám sát chuyên đề và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác dân vận, tôn giáo và công tác văn phòng cấp ủy được tăng cường, đi vào nền nếp. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã triển khai các hoạt động, các phong trào thi đua thiết thực phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Quận,...

Kinh tế, xã hội của quận tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu, mục tiêu cơ bản đã đạt và vượt. Trong 9 tháng qua, tổng thu ngân sách ước đạt 75,2%, chi ngân sách ước đạt 64,02% dự toán Thành phố giao. An sinh xã hội được đảm bảo, tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đã giảm 302 hộ, đạt 755% chỉ tiêu thành phố giao, đạt 136,6% chỉ tiêu quận giao. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững và phát huy. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị được chú trọng duy trì 4 tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn,...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy yêu cầu trong 3 tháng cuối năm 2018 các tổ chức cơ sở đảng tập trung rà soát, quyết liệt đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của hệ thống chính trị” đặc biệt là 29 chỉ tiêu và 08 mục tiêu đảm bảo hoàn thành, và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

                   BTG