khối các phường ban ngành

Triển khai kế hoạch điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 10/11/2018 | 09:02

Ngày 08-11, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 194/KH-BCĐTP ngày 15/10/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Hà Nội.

 

Theo đó việc tổng điều tra lần này sẽ được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn tiến hành trong 25 ngày, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Để đảm bảo thực hiện theo kế hoạch, UBND quận Ba Đình đã có quyết định thành lập BCĐ và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở quận Ba Đình năm 2019, phân công thành viên BCĐ giám sát các phường trong quá trình tổ chức thực hiện

Phòng Văn hóa và Thông tin