khối các phường ban ngành

Giám sát quản lý, sử dụng các điểm đất công, đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt
Ngày đăng 10/11/2018 | 09:35

Ngày 08-11, Thường trực HĐND quận có nội dung làm việc với lãnh đạo UBND quận về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng các điểm đất công, đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn quận năm 2015 và những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND quận đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình quản lý và sử dụng 52 điểm đất công, đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt. Đồng thời đề nghị UBND quận có các giải pháp cụ thể chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các phường tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà đất đối với 52 điểm đất công, đất nông nghiệp, nhỏ lẻ, xen kẹt; Sớm có kế hoạch và lộ trình cụ thể để quản lý và sử dụng có hiệu quả đối với 12 điểm đất đủ điều kiện thực hiện dự án, thiết lập hồ sơ địa chính để đưa vào quản lý đảm bảo đúng nguyên tắc.

Trước đó, năm 2014 đoàn giám sát đã thành lập 02 tổ công tác để khảo sát trực tiếp 29/52 điểm đất công, đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn các phường: Ngọc Khánh, Ngọc Hà, Vĩnh Phúc, Liễu Giai, Cống Vị, Kim Mã và Phúc Xá. Quá trình giám sát của HĐND quận được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy trình; các nội dung giám sát được kiểm tra, rà soát cụ thể với sự tham gia đầy đủ các các đơn vị liên quan như: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường, Quản lý đô thị và Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Ba Đình.

Phòng Văn hóa và Thông tin