khối các phường ban ngành

Hội nghị triển khai áp dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm
Ngày đăng 16/11/2018 | 09:25

Ngày 15/11/2018, UBND quận Ba Đình đã phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển tổ chức Hội nghị triển khai áp dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm. Đây là hoạt động triển khai Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về Hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển đã giới thiệu cấu trúc Hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm đang được áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội, các chức năng, ứng dụng và lợi ích cho các bên tham gia. Đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị đã được thông tin, thực hành, trao đổi về quy trình xác thực chống hàng giả và các bước đăng nhập hệ thống; Sơ đồ cấu trúc hệ thống thông tin điện tử của thành phố Hà Nội; Tài khoản và cách quản trị tài khoản cấp thành phố, quận, phường, doanh nghiệp, cửa hàng. Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế quận đã nhận bàn giao tài khoản quản trị và Chứng nhận UBND quận Ba Đình đã tham gia tập huấn.

Theo lộ trình triển khai tại quận Ba Đình, trong năm 2018 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu trung tâm của quận, thí điểm ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc đối với hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây đã được gắn biển nhận diện; Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý, các đơn vị tham gia Ban chỉ đạo và Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng về hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm an toàn.

Năm 2019 hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm của quận; Hoàn thiện các quy định và mã số định danh đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh cốm và cơ sở trong chuỗi nông sản nguy cơ cao như  rau, quả, thịt và thủy sản; Tiếp tục đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên môn và chủ cơ sở sản xuất tham gia hệ thống; Mở rộng ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin  điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm tập trung tại các cơ sở sơ chế, chế biến quy mô lớn, các cơ sở bảo quản, kinh doanh trái cây nhập khẩu, thủy sản.

Đến năm 2020 đạt 100% chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn quận ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc minh bạch thông tin đến người tiêu dùng. Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc ở các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, chợ bán lẻ đạt 30-50%.

Việc thực hiện lộ trình trên sẽ giúp minh bạch hóa nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn quận. Đồng thời nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Phòng Kinh tế