khối các phường ban ngành

Đoàn Thanh niên Cơ quan UBND quận trao tặng kinh phí xây dựng Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ Đồn Biên phòng Sóc Giang
Ngày đăng 25/12/2018 | 11:25

Ngày 15-12, đoàn công tác đại diện cho Đoàn Thanh niên Cơ quan UBND quận và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tham dự Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ Đồn biên phòng Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng và trao tặng kinh phí 40 triệu đồng cho Đại diện Đồn Biên phòng Sóc Giang.

Đồn Biên phòng Sóc Giang được xây dựng nhằm ghi nhận và tưởng nhớ công lao của các Anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới từ năm 1979 tại tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Cơ quan UBND quận đã chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức quyên góp, hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Đồn biên phòng Sóc Giang. Sau một thời gian triển khai, Đoàn Thanh niên hai cơ quan đã huy động được 40 triệu đồng và tổ chức trao tặng tại buổi Lễ khánh thành Đồn Biên phòng Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.

Ngoài các nhiệm vụ tại đơn vị, Đoàn Thanh niên Cơ quan UBND quận luôn tích cực, năng động thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội. đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

 

Đ.K.D