khối các phường ban ngành

Quận ủy Ba Đình lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018
Ngày đăng 08/01/2019 | 17:12

Năm 2018, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành phố với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố cùng với sự quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quận triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất được giao.

 

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả", "một đầu mối - một việc xuyên suốt"; Đảng bộ, chính quyền quận đã hoàn thành 27/29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó có 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; duy trì sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV; sơ, tổng kết gần 30 nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành phố (có 9 chỉ thị, nghị quyết của Trung ương tổ chức hội nghị) đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đảng, đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận và công tác tổ chức các hội nghị bằng hình thức trực tuyến gắn với học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2018 về ”Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và NQTW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác cán bộ được chú trọng; thực hiện có hiệu quả, đồng bộ trên tất cả các khâu, bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, thành lập 05 tổ chức đảng (đạt 100% chỉ tiêu đề ra); số tổ chức công đoàn được thành lập 34/20 tổ chức (đạt 170% chỉ tiêu) với 1.804 đoàn viên (đạt 180% chỉ tiêu); số chi hội phụ nữ được thành lập mới 02/01 chi hội (đạt 200% chỉ tiêu) với 50/25 hội viên (đạt 200% chỉ tiêu); số tổ chức đoàn thanh niên được thành lập 9/8 tổ chức đoàn hội (dạt 113% chỉ tiêu) với 109/30 đoàn viên, hội viên (đạt 363% chỉ tiêu). Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận kết nạp 20/18 đảng viên (hoàn thành 111% chỉ tiêu). Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, kết nạp mới 190 đảng viên, tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.874 đảng viên.

Công tác kiểm tra giám sát được đẩy mạnh, tập trung giám sát vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở thực hiện 27 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện 34 cuộc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; 42 cuộc kiểm tra công tác tài chính Đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những mặt còn tồn tại, hạn chế tại các TCCS Đảng.

Công tác dân vận được chú trọng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới, thiết thực, đi vào chiều sâu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở; không ngừng tăng cường, củng cố, phát triển về tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo thành công Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Đại hội MTTQ điểm MTTQ phường Phúc Xá, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kinh tế - xã hội của quận được giữ vững, ổn định và phát triển. Tổng thu ngân sách đạt 110,28% dự toán; chi ngân sách đạt 108,6% dự toán Thành phố giao và 87,1% dự toán quận giao. An sinh xã hội được đảm bảo; tập trung chỉ đạo hoàn thành xuất sắc công tác giảm nghèo trên địa bàn quận (435 hộ, đạt 196,8% chỉ tiêu quận giao). Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, công tác giới thiệu và giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội (giới thiệu và giải quyết việc làm thực hiện 6.233 người đạt 103,9% kế hoạch năm. Tổ chức thẩm định, cho vay vốn Quốc gia đối với 139 dự án với số tiền trên 53,73 tỷ đồng. Số người cai nghiện bắt buộc đạt 50 người, bằng 166,6% kế hoạch Thành phố giao và 100% kế hoạch quận giao năm 2018). Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững và phát huy. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh tạo chuyển biến tích cực, kỷ cương hành chính được nâng cao. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên - môi trường được chú trọng; qua đó thực hiện 39 dự án với hơn 3.810 trường hợp thuộc diện GPMB; di dời các hộ dân ra khỏi chung cư nguy hiểm cấp độ D đảm bảo tiến độ; duy trì 4 tuyến phố và xây dựng tuyến phố Hoàng Hoa thám là tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị.

Giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 09/8/2018 của Thành ủy về “Phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; Giải quyết trên 1.107 vụ, hơn 18.824 trường nghìn lượt người khiếu kiện sai quy định, góp phần không để tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật trên địa bàn quận. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chôngt tội phạm (khám phá trọng án đạt 100%; điều tra, khám phá thường án đạt 80,58%). Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018 đảm bảo chất lượng (65 công dân nhập ngũ; công dân có trình độ Đại học, cao đẳng đạt trên 60%).

Năm 2019, là năm nước rút của cả nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng cấp, năm tập trung phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020, năm tiếp tục được thành phố chọn là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, quận chọn phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; năm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy kết quả thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Quận ủy-HĐND-UBND quận ttiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm của ngưòi đứng đầu các cấp, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở, làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình từ cơ sở, tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm đặc biệt trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận nhân dân quan tâm theo Chỉ thị số 15-CT/TW, Nghị quyết số 15-CT/TW của Thành ủy. Tập trung đồng bộ các nhóm giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc sơ kết, tổng kết, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành phố, quận gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả NQTW4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Quy định số 55-QĐi/TW, Quy định số 101-QĐi/TW, Quy định số 08-QÐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận năm 2019.

Trịnh Huyền -BTG