khối các phường ban ngành

Ba Đình tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Ngày đăng 08/01/2019 | 20:04

HNP – Chiều 8/1, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

          HNP – Chiều 8/1, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

          Năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được nhân dân hưởng ứng, công tác xây dựng các mô hình văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận thực hiện nhiều phong trào thi đua trong khối CNVC gắn với việc xây dựng Đơn vị đạt chuẩn văn hóa với hình thức và nội dung đa dạng, phong phú. Kết quả, năm qua, toàn quận Ba Đình có 53.092 hộ được công nhận GĐVH, chiếm 93,4%, đạt 107,3% chỉ tiêu Thành phố giao, đạt 103,7% chỉ tiêu quận giao; có 337/380 Tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa, chiếm 88,68%, đạt 111,5% chỉ tiêu Thành phố giao, đạt 106,4% chỉ tiêu quận giao; có 10 đơn vị đăng ký xây dựng danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa lần đầu. Qua kiểm tra và xét duyệt, có 8 đơn vị được công nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” lần đầu (giai đoạn 2017 - 2018).

          Việc quản lý lễ hội trên địa bàn được triển khai thực hiện nghiêm túc, 100% các lễ hội được tổ chức đúng theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tại các di tích đều có niêm yết bảng Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã góp phần nhắc nhở người dân đến lễ ứng xử có văn hóa, phù hợp với nơi tín ngưỡng như ăn mặc trang phục phù hợp, đặt tiền giọt dầu đúng nơi quy định, không đốt lãng phí vàng mã, không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm và ăn uống lãng phí tại các lễ hội.

          Cùng với đó, các thành viên BCĐ của quận tích cực tham mưu UBND quận tiếp tục  duy trì các tuyến phố văn minh đô thị. Các phường tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về TTĐT,TTXD,VSMT và hưởng ứng thực hiện xây dựng 4 tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị.

          Bên cạnh đó, các phường, ngành, đoàn thể và các đơn vị đã cụ thể hóa việc xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” thành các quy ước, quy định thực hiện nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa trong gia đình, tại cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; thực hiện việc niêm yết Quy tắc ứng xử tại nơi công cộng trong đó, tập trung tại các di tích và nhà văn hóa trên địa bàn. 14 phường tổ chức hiệu quả hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng, 165 địa bàn dân cư đã tổ chức Hội nghị tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Qua đó, tiếp tục góp phần nâng cao ý thức của người dân trong ứng xử nơi công cộng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

          Trọng tâm trong năm 2019, quận Ba Đình tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình văn hoá, việc bình xét phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định, không quá coi trọng tỷ lệ đạt các danh hiệu văn hóa, cần tập trung vào chất lượng. Nhân rộng các điển hình tiên tiến tại từng địa bàn dân cư, từng phường trong xây dựng phong trào. Đổi mới các phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đảm bảo góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận và phường. Một số chỉ tiêu: số hộ đăng ký xây dựng "GĐVH" là 98%, số hộ được công nhận "GĐVH" là 90% (Chỉ tiêu thành phố giao: 87,5%), số Tổ dân phố đăng ký "Tổ dân phố văn hoá" là 100%, số Tổ dân phố được công nhận "Tổ dân phố văn hoá" là 83,94% (Chỉ tiêu thành phố giao: 73,7%).

          Tại hội nghị, 08 đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần đầu năm 2017 – 2018, 12 tập thể, 36 cá nhân xuất sắc, 14 tập thể tốt được UBND quận khen thưởng.

Thu Uyên