khối các phường ban ngành

Đảng bộ cơ quan Dân Đảng tổ chức tổng kết năm 2018
Ngày đăng 10/01/2019 | 08:31

Chiều ngày 07-01, tại trụ sở Quận ủy, Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019. Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, TUV, Bí thư Quận ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng quận đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác quản lý đảng viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan thuộc khối Dân Đảng tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại đại của Đảng và nhà nước gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động; thực hiện các quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng. Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo các cấp chính quyền, UB.MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở làm tốt công tác chăm lo phục vụ nhân dân nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng.

Đảng ủy cơ quan Dân- Đảng đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc lãnh đạo các cơ quan thuộc khối Dân - Đảng tham mưu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - văn hoá, xã hội và ANQP. Đặc biệt đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy, UBKT Quận ủy, Ủy ban MTTQ, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội quận xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác năm 2018 trên các lĩnh vực công tác; tham mưu tổ chức thành công sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV; sơ kết, tổng kết, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của Trung ương, Thành phố, quận. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, triển khai thực hiện mô hình "Đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận và công tác tổ chức các hội nghị bằng hình thức trực tuyến" và các phần mềm quản lý văn bản, quản lý đảng viên do Thành ủy triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, TUV - Bí thư Quận ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cần tiếp tục phát huy tốt trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 ngay từ nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề quan trọng bước vào Đại hội. Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng cần có những sáng kiến mới và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, theo dõi đôn đốc các nhiệm vụ kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nổi cộm trên địa bàn quận; thực hiện tốt chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019,...

Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng đã biểu dương, khen thưởng 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 09 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

                                                                                              BTG