khối các phường ban ngành

Ba Đình tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018
Ngày đăng 11/01/2019 | 14:21

HNP – Chiều 10/1, Chi cục thuế quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Năm 2018, mặc dù hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn quận đang trên đà hồi phục, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự sát sao, quyết liệt của Cục thuế Hà Nội, quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý thuế, sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì phát triển hoạt động SXKD và sự tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh… Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 6.315/5993,4 tỷ, đạt 105,4% dự toán, bằng 105,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách không kể tiền sử dụng đất đạt 6.155/5.595,4 tỷ, bằng 110% dự toán.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế quận đã đề ra và phấn đấu thực hiện 7 nhiệm vụ trong tâm, 5 nhóm giải pháp và 11 biện pháp trong quản lý thuế. Trong đó, Chi cục thuế quận đã tăng cường công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế duy trì ổn định, phát triển hoạt động SXKD, từ đó tạo nguồn thu bền vững cho NSNN; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật thuế với tất các các tổ chức, cơ sở đảng và nhân dân.

Cùng với đó, Chi cục thuế quận thường xuyên rà soát dữ liệu của cơ quan thuế, số doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động theo phân cấp về nghĩa vụ thuế tại Chi cục thuế quận. Kịp thời đóng mã số thuế của các doanh nghiệp sát nhập, chia tách, giải thể, phá sản, đảm bảo thông tin doanh nghiệp được cập nhật thường xuyên. Kết quả, trong năm Chi cục thuế quận đã thực hiện cấp MST cho 812 hộ cá nhân kinh doanh và tiếp nhận phân cấp quản lý 1.317 tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập. Tăng cường đôn đốc nộp tờ khai, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT. Năm 2018, tỷ lệ NNT đã nộp tờ khai đạt trên 96%, trong đó, tỷ lệ số NNT nộp tờ khai đúng hạn luôn đạt trên 97%.

Chi cục thuế còn tăng cường công tác kiểm tra thuế, năm 2018, các đội kiểm tra đã thực hiện kiểm tra 6.403 lượt tờ khai thuế các loại, kết quả số hồ sơ chấp nhận là 5.765; số hồ sơ chờ giải trình là 516 hồ sơ; điều chỉnh 25 hồ sơ; số hồ sơ kiểm tra tại doanh nghiệp là 97 hồ sơ. Số thuế tăng qua kiểm tra tại bàn là 1.717 triệu đồng, giảm khấu trừ 1,403 triệu đồng và giảm lỗ 18,565 triệu đồng.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, năm 2018, Chi cục thuế quận tiếp tục thực hiện niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ tại bộ phận một cửa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực thuế đang thực hiện và nhiêm yết nội dung, địa chỉ phản ánh kiến nghị về quy định hành chính; thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ thuế với NNT, giảm chi phí tuân thủ cho NNT…

Năm 2019, Thành phố và Cục thuế Hà Nội giao dự toán pháp lệnh cho quận là 8.386 tỷ đồng; tăng 39,9% so với dự toán năm 2018. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2019, Chi cục thuế quận tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quyết liệt triển khai đẩy đủ đồng bộ hiệu quả các chức năng, quy trình quản lý, giải pháp công tác của ngành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2019. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho NNT, đẩy mạnh công tác CCHC, hiện đại hóa ngành thuế và ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong trông tác quản lý thuế, hỗ trợ NNT. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống chuyển giá, quản lý chặt chẽ số nợ đọng thuế và kiên quyết xử lý thu hồi nợ động tiền thuế…

Thu Uyên