khối các phường ban ngành

Quận Ba Đình: Chỉ số CCHC trung bình 14 phường đạt 80,21% (20:53 30/01/2019)
Ngày đăng 01/02/2019 | 08:39

HNP - Sáng 30/01, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2018 của UBND các phường trên địa bàn quận.

 

 
 

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Quang Trung phát biểu tại hội nghị

 
Theo báo cáo của UBND quận Ba Đình, qua xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND cấp phường cho thấy tình hình công tác CCHC của các đơn vị đạt kết quả cao, giá trị Chỉ số CCHC trung bình chung của 14 phường đạt 80,21%. Phường đạt kết quả Chỉ số CCHC cao nhất là phường Giảng Võ (84,97%), phường đạt kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất là phường Ngọc Khánh (73,48%).
 
Điểm mạnh về công tác CCHC của các phường là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Chỉ số trung bình đạt 90,72%); Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL (Chỉ số trung bình đạt 89,92%); Cải cách thủ tục hành chính (Chỉ số trung bình đạt 76,31%); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (Chỉ số trung bình đạt 79,84%); Cải cách tài chính công (Chỉ số trung bình đạt 92,71%); Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (Chỉ số trung bình đạt 87,61%). 
 
Theo đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận, đây là năm thứ 3 liên tục quận Ba Đình tổ chức đánh giá chỉ số CCHC của các phường trên địa bàn và được công bố sớm hơn so với yêu cầu của Thành phố. Để đảm bảo triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2019 tốt hơn nữa, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phường tiếp tục tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến kết quả chỉ số CCHC trong phạm vi đơn vị. Chủ động phối hợp với các phòng QLNN có giải pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch năm 2019, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai CCHC của đơn vị mình, nhất là tập trung vào những lĩnh vực còn hạn chế. Trên cơ sở rút kinh nghiệm trong triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018, các phường đề xuất các giải pháp, biện pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, qua đó, cải thiện Chỉ số CCHC của đơn vị. Bên cạnh đó, đánh giá thi đua, phát hiện về gương người tốt, việc tốt và thường xuyên giao ban chuyên đề CCHC.
 

Thu Uyên

 

 

 
  •