khối các phường ban ngành

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Quận ủy năm 2019
Ngày đăng 01/02/2019 | 09:45

Ngày 31-01, Cơ quan Quận ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Quận ủy năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Thủ trưởng cơ quan cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Quận ủy.

 

Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan và Công đoàn cơ quan năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo  đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng trên các lĩnh vực. 

Công đoàn cơ quan Quận ủy đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các đoàn viên. Nhiều hoạt động đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức, thu hút được hầu hết các tổ công đoàn, công đoàn viên tham gia đạt kết quả cao hơn năm trước; công tác khám sức khỏe, tổ chức sinh nhật cho đoàn viên... tạo không khí phấn khởi, gắn bó trong cơ quan, qua đó góp phần động viên, khích lệ các đồng chí đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xã hội công đoàn, quỹ phòng chống thiên tai và hăng hái tham gia hiến máu nhân đạo. Năm 2018, cơ quan Quận ủy đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chung của quận. Văn phòng Quận ủy được UBND Thành phố xét tặng Bằng khen, các ban Đảng Quận ủy được các Ban Đảng Thành ủy xét tặng thưởng giấy khen.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư thường trực, Thủ trưởng cơ quan đã ghi nhận và biểu dương các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra của năm 2018. Năm 2019, đồng chí Thủ trưởng cơ quan đề nghị tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nâng cao tinh thần tự chủ, ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí,... xây dựng cơ quan Quận ủy là một khối đoàn kết, dân chủ, kỷ cương nhằm thực hiện tốt và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

          Ban Tuyên giáo Quận ủy