khối các phường ban ngành

Bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo quản lý quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 30/03/2019 | 09:10

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/QU và Quyết định số 2290-QĐ/QU, từ ngày 18/3 đến ngày 29/3, Ban Thường vụ Quận ủy đã mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo quản lý quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020-2025 với 67 học viên của 51 đơn vị thuộc quận.

 

Trong khóa học, các học viên đã được các giảng viên, báo cáo viên của Trung ương, Thành phố và quận có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn công tác với 07 chuyên đề. Những vấn đề cơ bản và cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Khái quát các chương trình, đề án công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Tình hình an ninh quốc phòng của Thành phố và quận; Kỹ năng lãnh đạo xử lý điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, khiếu kiện đông người xảy ra trên địa bàn quận; Kỹ năng xử lý các tình huống quản lý và Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng,... Đồng thời, các học viên được tham gia buổi thực tế về nguồn tại Khu di tích K9 Ba Vì, viết bài dự thi và sát hạch. Qua đánh giá có 7 học viên đạt xuất sắc, 28 học viên đạt loại giỏi và 32 học viên đạt loại khá.

Thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về lý luận và vận dụng vào thực tiễn sẽ giúp học viên nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

BTG