khối các phường ban ngành

Quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" năm 2019
Ngày đăng 09/04/2019 | 14:16

Chiều ngày 04-4, Ban chỉ đạo vận động quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị triển khai vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" năm 2019.

 

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo vận động quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" đã đánh giá, tổng kết kết quả đạt được năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Năm 2018, toàn quận đã vận động thu quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" được 1.655.080.000 đồng, vượt 207% kế hoạch. Từ nguồn quỹ vận động năm 2018, quận đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 14 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 460 triệu đồng, trợ cấp khó khăn thay sổ tiết kiệm cho 253 gia đình chính sách với số tiền 276,5 triệu đồng, tổ chức gặp mặt thương, bênh binh nặng, thăm hỏi tặng quà với số tiền trên 500 triệu đồng...

Ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã ủng hộ quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” với số tiền thu được khoảng 250 triệu đồng.

Theo kế hoạch, cuộc vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" tiếp tục được triển khai đến hết năm 2019.

Nguyễn Thị Thanh Thủy - CV phòng LĐTB&XH