khối các phường ban ngành

Sơ kết công tác Tuyên giáo quý I năm 2019
Ngày đăng 11/04/2019 | 16:36

Chiều ngày 10/4, tại trụ sở Quận ủy Ba Đình, Ban Tuyên giáo tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy.

 

Trong quý I/2019, hệ thống tuyên giáo từ quận tới cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và cấp ủy các cấp, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện các hoạt động tuyên giáo; giúp các cấp  ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý I được triển khai đồng bộ, kịp thời, phù hợp với đặc thù của quận. Trong quý I/2019, Ban Tuyên giáo đã chủ trì biên soạn xuất bản 800 cuốn Bản tin nội bộ; phối hợp tổ chức hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo quản lý quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho 67 đồng chí cán bộ của 51 đơn vị. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đôn đốc chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc triển khai học tập chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đới sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tích cực tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao nhất là trong việc tiếp tục thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019” của Thành phố Hà Nội,..

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được công tác tuyên giáo trong quý 1; đồng thời, chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm hệ thống tuyên giáo từ quận đến cơ sở cần tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tham mưu sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đảm bảo tiến độ; thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; tập trung làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền quận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

                                                                                      BTG