khối các phường ban ngành

Kỳ họp thứ 16 BCH Đảng bộ quận khóa XXV thành công tốt đẹp
Ngày đăng 12/04/2019 | 15:14

Sáng ngày 12/4/2019, tại trụ sở Quận ủy-HĐND-UBND quận, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXV) tổ chức kỳ họp lần thứ 16 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

 

Trong quý I, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các cấp chính quyền, UB MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ quận tới cơ sở chủ động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị:

Công tác xây dựng Đảng: tập trung triển khai nghiêm túc, bài bản công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy, các Ban chỉ đạo được duy trì nền nếp theo đúng quy chế làm việc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục góp phần ổn định tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở  đảng và đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2018. Tổ chức trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt 03/02/ và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam cho 440 đảng viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ Quận và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy năm 2019. Rà soát, báo cáo Ban Nội chính Thành ủy kết quả, tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến phường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI),...

Về phát triển kinh tế quận: có sự tăng trưởng, thu ngân sách vượt so với cùng kỳ (đạt trên 27% dự toán giao). Năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị” và phương châm công tác của quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc qua đó tạo chuyển biến trong tổ chức triển khai nhiệm vụ của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở và nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ ứng xử, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến, tiếp tục duy trì bền vững và nhân rộng các tuyến phố điểm văn minh đô thị,...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2019 đó là:

Chủ động rà soát, đánh giá các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019; thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 09-ĐA/TU, Kế hoạch số 109-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội” đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề của quận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/QU của Quận ủy; giám sát chuyên đề về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy; Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy; Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả "Năm dân vận chính quyền”, Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 6525-QĐ/TU ngày 25/9/2015; Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019. Duy trì bền vững và nhân rộng 5 tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị; Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND Thành phố ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng ngay khi phát sinh.

Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án nhất là dự án đường Vành đai 1, nhà ga S9...

 

BTG