khối các phường ban ngành

Hội Cựu chiến binh phường Giảng Võ tổ chức Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019
Ngày đăng 27/04/2019 | 14:31

Ngày 25-4, Hội Cựu chiến binh phường Giảng Võ tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024.

 

Tham dự  hội nghị có Lãnh đạo Hội CCB quận, các đồng chí Thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường, các Tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND đang sinh sống trên địa bàn phường, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư các chi bộ, Trưởng ban CTMT và các đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 400 cựu chiến binh trong phường.

5 năm qua, phong trào Cựu chiến binh gương mẫu đã thực sự có nhiều nét đổi mới, phát triển, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng ở địa phương;Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chế độ chính sách với hội viên. Quỹ Tình nghĩa đạt bình quân 300.000đ/ người, giúp 51 hộ hội viên vay vốn với số dư nợ đạt 2.210 triệu đồng.

Toàn Hội có 24,9% hội viên giữ các chức danh trong phường: 4 đ/c tham gia BCH Đảng bộ, 5 đ/c là đại biểu HĐND, 10 đ/c là Bí thư chi bộ...Nhân dịp này 11 tập thể và 26 cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng.

                                                                         Ban Văn hóa Thông tin phường