khối các phường ban ngành

Tăng cường tuyên truyền về công tác Dân vận
Ngày đăng 30/05/2019 | 08:59

Vừa qua, Quận ủy Ba Đình ban hành Kế hoạch số 144-KH/QU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949-15/10/2019); 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019); 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2019).

 

Theo đó, các TCCS Đảng tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung sâu sắc của bài báo “Dân vận” (Ngày 15/10/1049) do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết; truyền thống 89 năm công tác Dân vận của Đảng và việc triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019,...Tổ chức hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện công tác Dân vận của Đảng gắn với thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động hệ thống chính trị”; việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chủ đề công tác năm của quận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Các cấp ủy từ quận đến cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đôn đốc, khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở; đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019; kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”, lựa chọn mô hình (đội thi) tham gia Hội thi “Dân vận khéo” cấp Thành phố. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng dân vận cho đội ngũ cán bộ đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng các mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở có nhiều thành tích trong công tác dân vận của Đảng; công nhận, khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2019 của các cơ sở, đơn vị; rà soát, tổng hợp, đề xuất cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2019 cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp dân vận của Đảng.

 

BAN DÂN VẬN