khối giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức chương trình tập huấn STEM
Ngày đăng 01/09/2016 | 15:35

Ngày 24/8, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tổ chức chương trình tập huấn STEM cho cán bộ quản lý và giáo viên môn khoa học tự nhiên Toán, Công nghệ, Lý, Hóa, Kỹ thuật các trường THCS.

STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Mathematics (Toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Các kiến thức và kỹ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ giúp học sinh hiểu biết về nguyên lý và áp dụng để thực hành, từ đó tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày.

Thông qua những bài giảng thiết thực của các Tiến sĩ, giảng viên đầu ngành của Liên minh STEM giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên hiểu, tiếp cận phương pháp giáo dục mới. Qua đó, mở ra một hướng phát triển về giáo dục tích hợp STEM; các nhà trường ứng dụng, sáng kiến cải tiến; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán ở mỗi bộ môn; thành lập câu lạc bộ khoa học, phân công giáo viên phụ trách, hướng dẫn học sinh thực hành, nghiên cứu khoa học.

Phòng GD-ĐT