khối giáo dục

Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”
Ngày đăng 08/10/2016 | 15:59

Ngày 03/10, quận Ba Đình tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”.

Với chủ đề "Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số", từ ngày 2/10 đến ngày 9/10 tại 14 phường và các trường học trên địa bàn quận sẽ diễn ra các hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức Ngày hội đọc sách, các hội thảo, tọa đàm, nói chuyện giới thiệu sách, trưng bày triển lãm, giao lưu tác giả - tác phẩm, tham quan, các hoạt động văn hóa văn nghệ…

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích việc đọc sách thường xuyên, liên tục và suốt đời.

Phòng Giáo dục và Đào tạo