khối giáo dục

Giao ban công tác an ninh trật tự, an toàn trường học ngành Giáo dục - Đào tạo quận Ba Đình lần thứ 2, năm học 2018-2019
Ngày đăng 02/04/2019 | 20:08

Chiều ngày 2/4, UBND quận Ba Đình tổ chức giao ban công tác an ninh trật tự, an toàn trường học ngành Giáo dục – Đào tạo lần thứ 2, năm học 2018-2019, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo và điều hành hội nghị.

Chiều ngày 2/4, UBND quận Ba Đình tổ chức giao ban công tác an ninh trật tự, an toàn trường học ngành Giáo dục – Đào tạo lần thứ 2, năm học 2018-2019, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo và điều hành hội nghị. Sau khi nghe báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình về tình hình thực tế công tác an ninh trật tực, an toàn trường học, các ý kiến báo cáo, trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt các nội dung theo tinh thần Quy chế phối hợp số 505/QCPH-CATP-SGD&ĐT ngày 27/2/2017 về thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trường học giữa Sở Giáo dục & Đào tạo và Công an thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Phòng Giáo dục & Đào tạo

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường; làm tốt công tác quản lý nhà nước trong đó quan tâm tới các lớp, nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường, giải quyết đơn thư kiến nghị phải thấu đáo và đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

- Quan tâm tới công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm cung cấp đến các trường học, giám sát chặt chẽ chương trình sữa học đường.

2. Công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, công tác phòng chống thiên tai

- Các trường học phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Công an quận, Công an phường, Đội Cảnh sát PCCC, các đơn vị chuyên môn thuộc quận để kiểm soát tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC, công tác phòng chống tai nạn thương tích trong và ngoài nhà trường.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tới cha, mẹ học sinh để có sự phối hợp chặt chẽ đối với quá trình học tập tại trường cho các con học sinh.

- Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo quy định.

3. UBND các phường

- Chủ động chỉ đạo giao nhiệm vụ các lực lượng chức năng, công an phường để có kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các trường học.

Quá trình tổ chức thực hiện thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo kịp thời các phát sinh để có xử lý kịp thời đảm bảo tốt nhất công tác an ninh trật tự, an toàn trường học để các trường học có môi trường tốt nhất, tạo điều kiện để thày dạy tốt- trò học tốt.

Phòng Văn hóa và Thông tin