khối giáo dục

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019
Ngày đăng 27/06/2019 | 14:17

Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động: “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo”,...

1. Kết quả năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, UBND quận Ba Đình triển khai nghiêm túc, toàn diện Chỉ thị của Bộ GD&ĐT và Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019, nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT gắn với các Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND Thành phố và Quận ủy. Trong đó tập trung tuyên truyền, triển khai các nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương (Khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Bên cạnh đó, UBND quận tổ chức chỉ đạo quyết liệt công tác an ninh, an toàn trường học, vệ sinh học đường, phòng chống cháy nổ tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận. Ban giám hiệu các trường làm tốt công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 theo chỉ đạo của UBND quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Toàn ngành thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, có biện pháp xử lý kịp thời các sai phạm tại các cơ giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí trong hội đồng sư phạm; đổi mới trong quản lý, thực chất trong đánh giá. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Quan tâm chăm lo tới đội ngũ nhà giáo đặc biệt những thầy cô có hoàn cảnh khó khăn, động viên, khuyến khích kịp thời những nhà giáo điển hình, tâm huyết, sáng tạo.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trường học, đảm bảo tốt về ánh sáng học đường, giáo dục kỹ năng sống, trang bị phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Các cơ sở giáo dục quan tâm giáo dục đạo đức và hoạt động ngoài giờ theo chủ đề tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc. Coi trọng chất lượng sinh hoạt tập thể, hoạt động Đội, hoạt động ngoại khoá kết hợp tham quan dã ngoại phù hợp điều kiện từng trường. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống và giáo dục phong cách người Hà Nội vào nhà trường.

Năm học 2018-2019, số trường đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm 03 trường. Toàn ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi và đạt được những kết quả đáng tự hào. Có được thành tích đó phải kể đến sự đóng góp của các tập thể xuất sắc như: THCS Giảng Võ, THCS Nguyễn Tri Phương, Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Hoàng Diệu, Mẫu Giáo Số 3, Mầm non A,... Đặc biệt, trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng giấy khen “Đạt thành tích tốt trong công tác chỉ đạo và tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Thành  phố”. Trong đó, cấp THCS có 01 giải nhất môn Hóa (THCS Giảng Võ), 01 giải nhì môn Địa (THCS Phan Chu Trinh),... Ở cấp Tiểu học 01 giải nhất (TH Việt Nam-Cu Ba), 02 giải nhì (TH Kim Đồng, TH Hoàng Diệu). Cấp Mầm Non 01 giải nhất (MN Họa Mi), 02 giải nhì (MN A và MN Tuổi Hoa),...

Số lượng học sinh tham gia các cuộc thi Thành phố, quốc gia và quốc tế cũng mang về nhiều thành tích cao. Cấp Tiểu học có 12 giải olympic Tiếng Anh, 04 giải Tin học trẻ, 04 giải vẽ tranh “Sải cánh ước mơ”, 22 giải thể thao Thành phố và Quốc gia. Cấp THCS có 155 giải Thành phố, 21 giải và huy chương quốc gia, 27 huy chương Quốc tế.

Năm học 2018-2019, chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững. Cấp THCS xếp loại hạnh kiểm Tốt đạt 96,4%; học lực loại Giỏi chiếm 49,68%, Khá chiếm 34,63%. Cấp Tiểu học có 99% học sinh đạt mức hoàn thành chương trình lớp học, trong đó 4921 học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 99,96%.

2. Phương hướng chung trong năm học 2019-2020

Năm học 2018-2019, UBND quận đã chỉ đạo quyết liệt ngành GD&ĐT hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quận. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2019-2020, ngành GD&ĐT cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Ban giám hiệu các trường học; Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt 100% đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chỉ thị của Bộ GD&ĐT, các văn bản của UBND Thành phố và Kế hoạch của UBND quận. Trong đó, tập trung thực hiện những nội dung sau đây: 

- Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường.

- Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em theo mô hình giáo dục mầm non mới, lấy trẻ làm trung tâm.

- Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đạo tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Xây dựng thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia mới và công nhận 07 trường chuẩn quốc gia.

- Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ cho năm học mới 2019-2020.

Phòng Văn hóa và Thông tin