khối giáo dục

Ba Đình: Phát huy dân chủ trong trường học
Ngày đăng 24/10/2019 | 11:00

Từ ngày 16 đến 18/10/2019, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Ba Đình do Đ/c Nguyễn Phong Cầm - UVTV - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ thực hiện QCDC quận làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC của 3 Trường (Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Trường THPT Phạm Hồng Thái) thuộcquận Ba Đình.

Báo cáo của 3 trường cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã được cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu các nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”và phương châm công tác của quận“Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”;thực hiện nghiêm các nội dung theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ”; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT vàThông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục &  Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân; thường xuyên cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của trường, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, giám sát...

Đặc biệt, nhờ thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường ngày càng phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng kỉ cương, nền nếp, trật tự trong mọi hoạt động của nhà trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nền nếp; tạo động lực để tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường năm học 2018-2019. Để thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lãnh đạo nhà trường đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý các mặt công tác của nhà trường. Đã cụ thể hóa các quy định của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo để ban hành các quy chế, quy định, gắn kết hiệu quả với nhiệm vụ “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” và phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong nhà trường... Thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trường về các vấn đề như kế hoạch trường, lớp, công tác tuyển sinh, giảng dạy, sáng kiến kinh nghiệm, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất...Các trường đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường. Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường. Các đoàn thể đã phát huy được vai trò chủ động tuyên truyền cán bộ giáo viên và nhân viên thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học 2018-2019. Đồng thời, việc phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia đóng góp ý kiến, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của chi bộ, các đoàn thể, mỗi cá nhân trong việc thực hiện quy chế dân chủ.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu các nhà trường luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản ánh, tham gia góp ý, phê bình của cán bộ giáo viên và phụ huynh, học sinh. Các thắc mắc và đơn thư kiến nghị được lãnh đạo nhà trường giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng quy định. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ lãnh đạo trường và tổ trưởng chuyên môn thực hiện đúng quy trình theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường được thành lập và kiện toàn đúng quy định, có kế hoạch hoạt động từng năm học và thực hiện báo cáo kết quả hoạt động trước hội nghị cán bộ viên chức. Nhà trường đã xây dựng mối quan hệ gắn bó, thân thiện với phụ huynh, học sinh và các đơn vị, tổ chức liên quan và nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Phong Cầm - UVTV-Trưởng Ban Dân vận Quận ủyBa Đình ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại 03 trường được kiểm tra. Cấp ủy chi bộ tại các trường đều gắn việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra,đồng chí Nguyễn Phong Cầm -UVTV-Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đề nghị cấp ủy các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn

việc thực hiện QCDC với nhiệm vụ chính trị của trường, phường và quận; hoàn thiện các quy chế, quy định đã xây dựng, ban hành trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các quy định về yêu cầu, nội dung, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và đảm bảo cơ chế giám sát, công khai minh bạch trong tổ chức thực hiện. Tăng cường chỉ đạo đối với công tác triển khai thực hiện cơ chế giám sát, phản biện xã hội của tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, đặc biệt là hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân gắn việc thực hiện dân chủ cơ sở với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí bí thư cấp ủy, hiệu trưởng nhà trường với đội ngũ giáo viên, phụ huynh và học sinh trong nhà trường theo Quyết định số 2200/QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội; nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ viên chức hằng năm, tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục.

 

Hải Yến - BAN DÂN VẬN