khối phường

Đảng ủy phường Kim Mã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Ngày đăng 25/07/2016 | 10:38

Ngày 20/7, Đảng ủy phường Kim Mã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho 400 đồng chí là đảng viên các chi bộ, BCH các đoàn thể CT-XH của phường.

 

Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Quán Phú – Trưởng phòng báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt, làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII; những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tập trung đi sâu phân tích 15 vấn đề cơ bản trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong báo cáo chính trị. Đặc biệt, đồng chí cũng nêu và đánh giá, phân tích những điểm mới cơ bản trong nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của phường.

 

Nguyễn Thị Vượng – PBT Đảng ủy phường