khối phường

Kỳ họp thứ 2 HĐND phường Phúc Xá khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 01/08/2016 | 19:12

Ngày 22/7, HĐND phường Phúc Xá khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Ngọc Sáu – Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; ủy viên UBND; trưởng các Đoàn thể chính trị -xã hội; Bí thư chi bộ các địa bàn dân cư; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn và 27 đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa IX; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua Nghị quyết phê duyệt thu chi ngân sách 2015.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2016, phường Phúc Xá đã đạt được những kết quả tích cực trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 52%, trong đó thu thuế ngoài quốc doanh đạt 69%. Công tác y tế, giáo dục và đào tạo, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn phường.

Cũng tại kỳ họp này, tổ đại biểu HĐND phường đã tiếp thu và trả lời 31 ý kiến liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng; vấn đề bảo vệ môi trường; xây dựng và cải tạo trường học; lĩnh vực giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, và một số vấn đề liên quan đến hoạt duy trì, quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông trên tuyến đường Hồng Hà, khu vực chợ Long Biên.

Phạm Thị Nết