khối phường

Điện Biên: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh
Ngày đăng 18/08/2016 | 18:19

Trong hai ngày 13-14/8, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh phường Điện Biên đã khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng anh ninh (QPAN) cho đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng của phường.

Tham dự lớp học là cán bộ, công chức phường; những người hoạt động không chuyên trách; đại biểu HĐND phường; bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban Công tác Mặt trận các địa bàn dân cư; nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự,…

Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Nghệ thuật Quân sự (K6) Học viện Chính trị Quân sự Bộ Quốc phòng đã trình bày các nội dung về: Dự báo tình hình có liên quan tác động tới quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc; phương hướng, nhiệm vụ, quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; thế trận quốc phòng toàn dân; kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Báo cáo viên cũng tập trung làm rõ nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý đối với quốc phòng, an ninh và những giải pháp phát triển, thể chế hóa, tổ chức thực hiện.

Kết thúc lớp học, các đối tượng đã trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá mức độ nhận thức, tiếp thu kiến thức về các nội dung được truyền đạt.

 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Điện Biên