khối phường

Phường Giảng Võ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày đăng 24/11/2014 | 00:00

Trong 2 ngày 15 và 16/11/2014, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường Giảng Võ đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên các địa bàn dân cư trong toàn phường.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ và đông đảo nhân dân đã tham dự ngày hội.

Đây là dịp để mọi người ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất 84 năm qua, đồng thời ghi nhận kết quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Kết quả, năm 2014 có 32/33 tổ đạt danh hiệu Tổ Dân phố văn hóa, 91.5 % gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.