khối phường

Đảng ủy phường Phúc Xá tổng kết công tác Đảng năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015
Ngày đăng 13/01/2015 | 00:00

Ngày 09/01/2015, Đảng ủy, HĐND,UBND phường Phúc Xá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Quận ủy, các đồng chí đại diện các ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền phường và 18 tập thể, 52 đảng viên ưu tú được biểu dương, khen thưởng năm 2014.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014, phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2015 của Đảng bộ phường. Theo đó, năm 2014, Đảng ủy phường Phúc Xá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội với những biện pháp thiết thực, đồng bộ và hiệu quả. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng về tổ chức, chính trị và tư tưởng, Đảng ủy đã chủ động, nghiêm túc tổ chức việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy và Đảng ủy phường tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phường. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch số 03- KH/ĐU về học tập Chuyên đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"; kế hoạch số 03- KH/ĐU ngày 28/5/2014 kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong đảng viên và quần chúng. Đảng bộ phường làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về các vấn đề liên quan tới tình hình chính trị -xã hội trong nước và thế giới, đặc biệt là vấn đề chủ quyền biển đảo, tạo niềm tin vững chắc cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Duy trì sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức đạt hiệu quả cao thông qua việc kiện toàn, sắp xếp thành công đội ngũ cán bộ trong tổ chức Đảng, khu dân cư, tổ dân phố theo Đề án 06- ĐA/TU của Thành ủy. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, ANQP, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2014 với tổng thu ngân sách đạt 6.839.351.000/6.440.000.000đ (đạt 106,2%).

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Quận ủy đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ phường đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới; Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng trong năm 2015; Xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết HĐND các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII(nhiệm kỳ 2015-2020).